Tarieven

Hieronder staan de contributievormen en tarieven voor 2019, zoals vastgesteld tijden de ALV van 21 februari 2019.

Seniorlid onbeperkt speelrecht € 220
Seniorlid - halfjaar-lidmaatschap inschrijving na 1 juli € 140
Borrellid geen speelrecht € 25
Passing shot - overgangstarief onbeperkt speelrecht € 130
Jeugd t/m 12 jaar € 42,50
Jeugd 13 jaar t/m 17 jaar € 95
Jongeren 18 en 19 jaar € 130
Korting Rotterdampas   € 25

*De contributie wordt eind februari gefactureerd via KNLTB-collect. (halfjaarleden uitgezonderd). Wijzigingen voorbehouden.


Seniorlid

Seniorleden hebben onbeperkt speelrecht. 

Seniorlid (halfjaar-lidmaatschap)

Als je pas na 1 juli lid wilt worden betaal je €140,00. Het halfjaarlidmaatschap kan eenmalig bij aanvang van lidmaatschap worden gebruikt. Het halfjaar lidmaatschap gaat na het eindigen van de 6 maanden automatisch over in een seniorlidmaatschap. 

Borrellid 

Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden die vanwege zwangerschap of blessure een langere periode niet kunnen tennissen, maar wel betrokken willen blijven bij de vereniging. Borrelleden houden hun KNLTB-nummer, blijven op de hoogte van alle nieuwtjes/activiteiten, en kunnen als vrijwilliger actief zijn. Zij krijgen echter geen pasje, kunnen dus niet vrij spelen, en mogen niet deelnemen aan (open) toernooien en competitie. Leden die in aanmerking willen komen voor borrellidmaatschap dienen dit voor de opzegdatum van het komende lidmaatschapsjaar (voor 1 december) te melden bij de ledenadministratie. Na 1 december kan je als normaal lid niet switchen naar borrellid. Het bestuur beslist in alle gevallen over het verlenen en intrekken van het borrellidmaatschap.

Najaarslidmaatschap

Als je lid wordt vanaf 1 september betaal je €75,00. 

Passing Shot

Voor leden van studenten-tennisvereniging Passing Shot is een overgangstarief ingesteld, om de overstap naar LTC Kralingen te vergemakkelijken. Het tarief geldt voor 1 jaar, vanaf het tweede jaar geldt het volledige seniorlidmaatschap. Beide verenigingen spelen op hetzelfde tennispark.

Jeugd

Meer informatie over de tarieven van de jeugd vind je onder "Jeugd".

Rotterdampas

Beschik je over een Rotterdampas? Dan krijg je (elk jaar) € 25,- korting! Dit geldt zowel voor jeugd- als voor seniorleden. Dit is een korting die achteraf teruggestort wordt.

Gedurende het tennisseizoen zijn er 3 momenten waarop eenmalig de €25,- wordt teruggestort door onze penningmeesters, te weten begin mei, begin september en begin december. Zorg er dus voor dat je tijdig de volgende gegevens doorgeeft per mail aan [email protected]:

  • Naam (naam van kind indien van toepassing);
  • Rotterdampasnummer, bij voorkeur via een scan/foto van de Rotterdampas zelf;
  • Bankrekeningnummer waarop de restitutie teruggestort dient te worden.

NB: De korting kan alleen worden gegarandeerd bij LTC Kralingen als deze korting niet ook bij een andere sportvereniging is aangevraagd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 452 1626 (clubhuis IJsclub)

L.T.C. Kralingen

IJsclubdwarsstraat 1
3061 GW Rotterdam