Tarieven

Hieronder staan de contributievormen en tarieven voor 2022, zoals vastgesteld tijden de ALV van 27 oktober 2021.

Seniorlid Onbeperkt speelrecht E220,00
Seniorlid - halfjaar-lidmaatschap Inschrijving na 1 juli E140,00
Najaarslid Inschrijving per 1 september E75,00
Borrellid Geen speelrecht E25,00
Passing shot - overgangstarief Onbeperkt speelrecht E130,00
Kinderen t/m12  t/m 12 jaar** E225,00
Kinderen t/m12 - halfjaar lidmaatschap t/m 12 jaar** (inschrijving na 1 juli)  E125,00
Jeugd 13 t/m 17 13 jaar t/m 17 jaar E95,00
Jongeren 18 en 19 jaar E130,00
Korting Rotterdampas   E25,00

*De contributie wordt eind januari gefactureerd via KNLTB-collect. (halfjaarleden uitgezonderd). Wijzigingen voorbehouden.

** Voor Kinderen onder 13 jaar hanteren we het 'Alles-in één - lidmaatschap: lid zijn= competitie + tennisles + onbeperkt vrijspelen. Zie hieronder oor meer info. 


Seniorlid

Seniorleden hebben onbeperkt speelrecht. 

Seniorlid (halfjaar-lidmaatschap)

Als je pas na 1 juli lid wilt worden betaal je E140,00. Het halfjaarlidmaatschap kan eenmalig bij aanvang van lidmaatschap worden gebruikt. Het halfjaar lidmaatschap gaat na het eindigen van de 6 maanden automatisch over in een seniorlidmaatschap. 

Borrellid 

Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden die vanwege zwangerschap of blessure een langere periode niet kunnen tennissen, maar wel betrokken willen blijven bij de vereniging. Borrelleden houden hun KNLTB-nummer, blijven op de hoogte van alle nieuwtjes/activiteiten, en kunnen als vrijwilliger actief zijn. Zij krijgen echter geen pasje, kunnen dus niet vrij spelen, en mogen niet deelnemen aan (open) toernooien en competitie. Leden die in aanmerking willen komen voor borrellidmaatschap dienen dit voor de opzegdatum van het komende lidmaatschapsjaar (voor 1 december) te melden bij de ledenadministratie. Na 1 december kan je als normaal lid niet switchen naar borrellid. Het bestuur beslist in alle gevallen over het verlenen en intrekken van het borrellidmaatschap.

Najaarslidmaatschap

Als je lid wordt vanaf 1 september betaal je E75,00. 

Passing Shot

Voor leden van studenten-tennisvereniging Passing Shot is een overgangstarief ingesteld, om de overstap naar LTC Kralingen te vergemakkelijken. Het tarief geldt voor 1 jaar, vanaf het tweede jaar geldt het volledige seniorlidmaatschap. Beide verenigingen spelen op hetzelfde tennispark.
Tijdens een ledenstop van Passing Shot zal dit tarief tevens gelden voor het eerste jaar lidmaatschap van degene die een studentenpas kan tonen bij inschrijving.

Kinderen t/m 12

Voor kinderen t/m 12 jaar hanteren we het ‘Alles-in-één’-principe: als je lid bent speel je standaard competitie en krijg je tennisles. Daarnaast mag je onbeperkt vrijspelen tot 18.00. Voor meer informatie, zie ltckralingen.nl/jeugd. 

Jeugd 

Het jeugdlidmaatschap voor kinderen 13 t/m 17 jaar is qua inhoud gelijk aan het senior lidmaatschap. 

Jongeren

Het jongeren lidmaatschap voor 18 en 19 jarigen is qua inhoud gelijk aan het senior lidmaatschap. 

Rotterdampas

Beschik je over een Rotterdampas? Dan krijg je (elk jaar) E25,00 korting! Dit geldt zowel voor jeugd- als voor seniorleden. Dit is een korting die achteraf teruggestort wordt.

LET OP!: De korting van de Rotterdampas wordt alleen toegepast als de aanvraag is ingediend in de periode van 1 t/m 15 maart van het betreffende kalenderjaar. Dien je het verzoek later in, dan zal deze niet worden toegepast! Er worden geen uitzonderingen toegepast op deze regel. 

Gedurende het tennisseizoen zijn er 3 momenten waarop eenmalig de E25,00 wordt teruggestort door onze penningmeesters, te weten begin mei, begin september en begin december. Zorg er dus voor dat je tijdig de volgende gegevens doorgeeft per mail aan [email protected]:

  • Naam (naam van kind indien van toepassing);
  • Rotterdampasnummer, bij voorkeur via een scan/foto van de Rotterdampas zelf;
  • Bankrekeningnummer waarop de restitutie teruggestort dient te worden.

NB: De korting kan alleen worden gegarandeerd bij LTC Kralingen als deze korting niet ook bij een andere sportvereniging is aangevraagd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 452 1626 (clubhuis IJsclub)

L.T.C. Kralingen

IJsclubdwarsstraat 1
3061 GW Rotterdam

KVK-nummer

40343355