Contributie, ledenpassen en de ALV

06 maart 2019

Op 5 maart 2019 was  de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar, met een bijna geheel nieuw bestuur. We willen jullie graag betrokken houden en informeren jullie over de belangrijkste onderwerpen die we behandeld hebben:

Algemene Ledenvergadering
21 februari hebben we de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was uitzonderlijk groot en dat waarderen zowel het oude als het nieuwe bestuur enorm.
De notulen van de ALV zijn opgesteld en worden op de website gepubliceerd.
Het bestuur neemt de beoordeling van de kascommissie serieus en het advies ter harte. Er zijn 2 leden met sterke financiële achtergrond bereid gevonden om de boekhouding van 2018 grondig en onafhankelijk te onderzoeken. Zij starten volgende week, we zullen hun bevindingen met de leden delen.
Het nieuwe bestuur heeft duidelijke afspraken gemaakt over integriteit, en de focus zal dit jaar liggen op een gezond financieel beleid en zoveel mogelijk herstellen van de opgelopen schade vorig jaar.
Dat betekent dat we kritisch gaan kijken naar het aantal  benodigde banen, om de baanhuur binnen ons budget te brengen. En dat we alle achterstallige contributie en competitiebijdragen  over 2018 gaan innen.

Contributie en ledenpassen
De facturen voor de Contributie  voor 2019 zijn verstuurd, en 75% van de leden heeft direct betaald, waarvoor onze dank! 149 leden (28%) moeten nog betalen. Wellicht is de mail je ontgaan, of heb je hem niet herkend als mail van de club. We hebben een nieuwe methode om contributie te innen. De mail komt van KNLTB.collect. Hierin zit de factuur voor 2019, er wordt niet automatisch geïncasseerd. Check even je mail, en betaal snel. Het bestuur heeft besloten dat je je spelerspas pas kunt ophalen nadat je contributie is ontvangen.
De ledenpassen zijn vanaf 23 maart (openingstoernooi, je bent er toch!) op te halen in het clubhuis.

Als je vragen hebt, stel ze aan het bestuur!
Pasqualle, Ron, Tesha, Nicole en Yvonne

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 452 1626

L.T.C. Kralingen

IJsclubdwarsstraat 1
3061 GW Rotterdam